Independence   Comments   Elections   Olympics   History   News Events   Football   FDC   Gallery   Quiz   Home  YKP 
    2002 2006    
Viktor Yuschenko
39.87%
11,118,675
Viktor Yanukovycho
39.32%
11,008,731
Oleksandr Moroz
5.81%
1,632,098
Petro Symonenko
4.97%
1,396,135
Nataliya Vitrenko
1.53%
429,794
Anatoliy Kinakh
0.93%
262,530
Oleksandr Yakovenko
0.78%
219,191
Oleksandr Omelchenko
0.48%
136,830
Leonid Chernovetsky
0.45%
129,066
Dmytro Korchynsky
0.17%
49,961
Andriy Chornovil
0.12%
36,278
Mykola Hrabar
0.07%
19,657
Mykhailo Brodsky
0.05%
16,498
Yuriy Zbytnev
0.05%
16,321
Serhiy Komisarenko
0.04%
13,754
Vasyl Volga
0.04%
12,956
Bohdan Boiko
0.04%
12,793
Oleksandr Rzhavsky
0.03%
10,714
Mykola Rohozhynski
0.03%
10,289
Vladislav Kryvobokov
0.03%
9,340
Oleksandr Bazyliuk
0.03%
8,963
Ihor Dushyn
0.03%
8,623
Roman Kozak
0.02%
8,410
Volodymyr Nechyporuk
0.02%
6,171
Vote %
            Yuschenko, Viktor  15,115,712 51.99
            Yanukovych, Viktor  12,848,528 44.20
Vote %
            Yanukovych, Viktor  15,093,691 49.46
            Yuschenko, Viktor  14,222,289 46.61
  Photos and Data Source: Ukraine's Central Election Commission